Zaloguj się Dodaj ogłoszenie


Prywatność


Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma znany-trener.pl


Dane osobowe

 1. W momencie rejestracji, dodania opinii lub wykonywania innych czynności związanych z korzystaniem z serwisu, użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Wymagane są jedynie te dane, które są niezbędne prawidłowego działania serwisu.

 2. Serwis nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym firmom. Wyjątek stanowi użyczenie danych osobowych na podstawie umowy partnerskiej zawartej w celu promocji ogłoszeń.

 3. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji i edycji konta są wykorzystywane w celach:

  • kontaktu z administratorem;

  • przesyłania niezapowiedzianych wiadomości: informacje systemowe (np. informacje o usunięciu konta lub ogłoszenia), informacje o zmianach w serwisie, informacje o promocjach i konkursach, materiały komercyjne (np. reklamy innych serwisów) i niekomercyjne (np. życzenia świąteczne);

  • dokonywania analiz statystycznych;

  • wyświetlania w serwisie i serwisach partnerskich.

 4. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas wypełniania ankiet albo uczestnictwa w konkursach (adres e-mail, imię i nazwisko itp.) są wykorzystywane w celach:

  • kontaktu z administratorem;

  • dokonywania analiz statystycznych;

  • wysyłania informacji dotyczących przeprowadzonych ankiet lub konkursów.

 5. Dane osobowe podane przez użytkownika podczas dodawania opinii są wykorzystywane w celu:

  • kontaktu z administratorem.

 6. Dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu:

  • kontaktu z administratorem.

 7. Ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:

  • na mocy decyzji organu uprawnionego przepisami prawa,

  • w celu ochrony praw przysługujących serwisowi.


Kwestie techniczne

 1. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.

 2. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych lub w celu personalizacji zawartości serwisu oraz wyświetlanych reklam.

 3. Serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.) podawane przy wypełnianiu ankiet. Dane te wykorzystane zostaną w celu badania preferencji użytkowników serwisu, jak również do analiz statystycznych.Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do bazy danych osobowych użytkowników ma wyłącznie administrator serwisu.

 2. Użytkownik ma możliwość wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych poprzez dokonanie zmian po zalogowaniu się na swoje konto, lub też kontaktując się z serwisem.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, regulaminu lub korzystania z serwisu, należy skontaktować się z obsługą portalu znany-trener.pl